MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Hạn đăng ký nộp báo cáo khoa học:  15-09-2020

Hạn đăng ký nộp tiểu luận:  20-09-2020

Xác nhận chấp nhận báo cáo khoa học:  05-10-2020

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ

PHIÊN TOÀN THỂ

PHIÊN TOÀN THỂ 1

GS. Edward Hundert, Trưởng Khoa Đào tạo Y khoa, Đại học Y Harvard

Tăng cường đào tạo y khoa thông qua quan hệ hợp tác đa phương và sáng tạo

PHIÊN TOÀN THỂ 2

BS. TS. Lê Thị Thúy, Đại học kỹ thuật y dược Đà Nẵng

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong đào tạo và huy động sinh viên y khoa tham gia phòng chống COVID19

PHIÊN TOÀN THỂ 3

GS. Cees van der Vleuten, Giám đốc KH, Khoa Y – ĐH Maastricht, Chuyên gia lượng giá giáo dục y học

Ba mô hình lượng giá trong lịch sử: Chúng ta đang ở đâu?

PHIÊN TOÀN THỂ 4

Bà Karen Eggleston – Đại học Stanford

Giảng dạy nghiên cứu kinh tế y tế và kinh nghiệm hướng dẫn sinh viên trong chương trình MedScholar tại Trường Y Stanford

PHIÊN TOÀN THỂ 5

PGS. Vũ Minh Phúc, HCM UMP

Phát triển giảng viên dựa trên năng lực

HỘI THẢO

HỘI THẢO 1

Làm thế nào để cải thiện OSCE

Điều hành:
BSCKI. Âu Nhựt Luân, HCM UMP
PGS.TS Nguyễn Trọng Hiếu, TN UMP

HỘI THẢO 2

Đảm bảo chất lượng: Kiểm định và Đảm bảo chất lượng bên trong

Điều hành:
TS.BS. Huỳnh Thị Vũ Quỳnh, HCM UMP
TS. Nguyễn Quang Mạnh, TN UMP

HỘI THẢO 3

Đánh giá tính chuyên nghiệp của sinh viên trong thực hành lâm sàng

Điều hành:
TS.BS. Nguyễn An Nghĩa, HCM UMP
PGS.TS. Hạc Văn Vinh, TN UMP

HỘI THẢO 4

Ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và bài học kinh nghiệm.

Điều hành
Ths.BS. Phạm Thị Vân Anh, HP UMP
PGS.TS. Trần Bảo Ngọc, TN UMP

HỘI THẢO 5

Giáo dục liên ngành

Điều hành:
TS. Trần Thụy Khánh Linh, HCM UMP
Ths. Nguyễn Thị Mai Hoàng, HCM UMP
TS. Vũ Thị Hồng Anh, TN UMP

HỘI THẢO VỆ TINH

HỘI THẢO VỆ TINH 1:

Đổi mới đào tạo chuyên khoa tại Việt Nam

Chủ tọa:
TS. Nguyễn Phương Sinh, TN UMP
Bộ Y tế (ASTT, DLA)
PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng, HMU
BS. Lý Hữu Tuấn, HUMP

Điều hành:
TS. Nguyễn Phương Sinh, TN UMP

HỘI THẢO VỆ TINH 2:

Hợp tác nhằm duy trì đổi mới giáo dục y khoa tại Việt Nam

Chủ tọa:
PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Hue UMP

Điều hành:
TS. Nguyễn Thị Thu Thái, TN UMP
TS. Nguyễn Kiều Giang, TN UMP

HỘI THẢO VỆ TINH 3: 

Đào tạo tính chuyên nghiệp trong thực hành điều dưỡng

Chủ tọa:
TS. Nguyễn Thị Lan Anh, HMU

Điều hành:
PGS.TS. Dương Hồng Thái, TN UMP
TS. Nông Phương Mai, TN UMP