Thảo Luận chung

Các đại biểu tham gia tọa đàm tại phiên thảo luận chung với chủ đề ” Vai trò của các trường đại học Y Dược với việc chuẩn bị thi quốc gia” gồm có:

1. GS.TS Lê Quang Cường. Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia;

2. GS.TS Trần Diệp Tuấn. Chủ tịch HĐ trường, ĐHYD thành phố Hồ Chí Minh;

3. GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy. Hiệu trưởng Trường Y Dược Huế;

4. GS.TS Nguyễn Hữu Tú. Hiệu trưởng Y Hà nội;

5. GS.TS Nguyễn Hải Nam. Hiệu trưởng ĐH Được Hà Nội;

6. PGS.TS Nguyễn Văn Khải. Hiệu trưởng Trường ĐHYD Hải Phòng;

7. PGS.TS Nguyễn Văn Dũng. Hiệu trưởng ĐHYD Thái Nguyên;

8. PGS.TS Lê Cự Linh. Phó viện trưởng, Viện Khoa học Sức khỏe ĐH VinUni

9. PGS.TS Phạm Trung Kiên. Phó Hiệu trưởng ĐH Y khoa, ĐH Quốc gia Hà Nội.

chương trình hội nghị

   MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

 * Hạn đăng ký nộp báo cáo khoa học:

15-10-2021  22-10-2021

 * Hạn đăng ký nộp tiểu luận:

10-10-2021 17-10-2021

 * Xác nhận báo cáo khoa học:

20-11-2021