Hội  nghị Quốc gia về Giáo dục Y khoan lần thứ 5 với chủ đề “Chuẩn hóa đào tạo y khoa trong thời kỳ chuyển đổi” sẽ được tổ chức với các phiên làm việc với các chủ đề cụ thể như sau:

Chủ đề báo cáo khoa học:

 1. Các sáng kiến đổi mới trong đào tạo Y khoa dựa trên năng lực
 2. Giảng dạy và lượng giá năng lực theo EPA
 3. Giảng dạy và lượng giá trong thời gian dịch COVID-19
 4. Chuyển đổi số trong Giáo dục Y khoa và Y tế

 Hội thảo:

 1. Giảng dạy lâm sàng trong bối cảnh đông sinh viên/ít giảng viên
 2. Xây dựng chương trình khóa học Dự án học thuật
 3. Sinh viên tự quan sát và phản hồi
 4. Xây dựng và triển khai đào tạo liên ngành
 5. Kiểm định CTĐT Y khoa theo tiêu chuẩn AUN-QA: chia sẻ kinh nghiệm từ ĐHYD Tp. HCM và ĐHYD Thái Nguyên

 Hội thảo vệ tinh:

 1. Đổi mới đào tạo Nội trú
 2. Đổi mới đào tạo RHM
 3. Đổi mới đào tạo Dược
 4. Đổi mới đào tạo Điều dưỡng

Thảo luận chung:

Vai trò của các trường đại học Y Dược với việc chuẩn bị thi quốc gia

Chủ đề cuộc thi viết tiểu luận sinh viên:

Quan điểm về làm việc nhóm trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID 19?

 

   MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

 * Hạn đăng ký nộp báo cáo khoa học:

15-10-2021  22-10-2021

 * Hạn đăng ký nộp tiểu luận:

10-10-2021 17-10-2021

 * Xác nhận báo cáo khoa học:

20-11-2021