Chương trình Hội nghị

 1. PHIÊN QUỐC TẾ “Chuyển đổi Số trong Giáo dục Y khoa”
 2. HỘI THẢO “Giảng dạy lâm sàng trong bối cảnh đông sinh viên/ít giảng viên”

 3. HỘI THẢO “Xây dựng chương trình khoá học Dự Án Học Thuật”

 4. HỘI THẢO “Sinh viên tự quan sát và phản hồi”

 5. HỘI THẢO “Xây dựng và triển khai đào tạo liên ngành (IPE)”

 6. HỘI THẢO/HỘI THẢO VỆ TINH “Kiểm định chương trình đào tạo y khoa theo tiêu chuẩn AUN-QA: Chia sẻ kinh nghiệm từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Y Dược Thái Nguyên”

 7. HỘI THẢO VỆ TINH “Đổi mới chương trình đào tạo nội trú”

 8. HỘI THẢO VỆ TINH “Kinh nghiệm phát triển chương trình đào tạo dựa trên năng lực giữa các trường nha khoa tại Việt Nam”

 9. HỘI THẢO VỆ TINH “Chủ đề: Đổi mới chương trình đào tạo Dược”

 10. HỘI THẢO VỆ TINH “Đổi mới chương trình đào tạo điều dưỡng”

POSTER

       Video Poster

 1. Cao Thị Lâm Phao_UMP ” Nursing students’ experirnces of teaching method with film incorporated in Palltive care course
 2. Phan Thị Thu Hường_UMP “Thi OSCE trực tuyến trong giai đoạn dịch bện Covid-19”
 3. Dương Duy KHoa_UMP “Thiết kế kịch bản mô phỏng IPE”
 4. Hà Minh Thùy – Vinuni ” Libraries as digital transformers to address the challenge of health science learning resources…”
 5. Hồ Ngọc Lợi-UMP ” A training program for new standardized patients at center for advanced tranining in clinical simulation”
 6. Trần Thanh Tuấn-UMP “Phối hợp giảng dạy nhiều đối tượng sinh viên lâm sàng”
 7. Hoàng Anh Tiến “Giảng dạy lâm sàng ảo bên giường bệnh trong thời kỳ đại dịch Covid-19”
 8. Lê Mai Thùy Linh ” Onile teatching and assessing…”
 9. Lê Quốc Bảo-UMP ” Debriefing remotely in response to Covid-19 challenges and Solutions “
 10. Nguyễn Hữu Hoàng _UMP “Số hóa và chuyển đổi số trong giảng dạy IPE ĐH Y Dược TPHCM”
 11. Nguyễn Thị Mai Hoàng _ UMP “Kết quả bước đầu thay đổi phương thức giảng dạy thực tập Dược lâm sàng
 12. Nguyễn Trần Minh Đức_UMP ” Reflections From An Novel 2-semester Mandatory Scholarly Project An Undergaduate Medical Education …”
 13. Liễu Ngọc Liên _UMP ” Kiểu học tập của sinh viên Điều dưỡng và các yếu tố liên quan
 14. Nguyễn Hoàng Dũng_UMP ” Collaborative practive bettween psychology and medicine: Future trends or Necessary reality”
 15. Nguyễn Thảo Vân _HueUMP ” Onilne Clinical Briefing For Radiologic Technologist Student In Covid-19…
 16. Nguyễn Thị Kim Tường_UMP ” Định kiến của sinh viên ngành sức khỏe: Ngành Điều dưỡng được đánh giá như thế nào?”
 17. Nguyễn Xuân Lành_UMP ” Các phương pháp giảng dạy thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Điều dưỡng trong đại dịch COVID-19
 18. Phan Thanh Hải Nam_UMP ” Student-led Covid-19 resource center as amens to enhance evidence-based medicine competence
 19. Trần Văn Thống_HAIVN ” Sáng kiến nhóm kỹ thuật liên trường để xây dựng khung chương trình tính chuyên nghiệp theo bối cảnh Việt Nam của 5 trường đại học Y Dược”
 20. Triệu Văn Nhật_TNUMP “Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về lượng giá kết quả học tập tại trường đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên”
 21. Vũ Thanh Bình_TBUMP “Ý kiến của Sinh viên về chương trình đào tạo lâm sàng của trường Đại học Y Dược Thái Bình sau khi tham gia hoạt động phòng chống dịch Covid-19”
 22. Hoàng Ngọc Thành_Hue ” Simulation-basd training for radiologic technologist students: Solution for teaching in covid-19 pandemic
 23. Vũ Phong Túc_TBUMP “Đánh giá chất lượng bài thi trắc nghiệm khách quan Module sức khỏe môi trường bằng mô hình RASCH năm học 2020-2021
 24. Hà Minh Thùy_VinUni ” Outcomes mapping through learning management system”

 

   MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

 * Hạn đăng ký nộp báo cáo khoa học:

15-10-2021  22-10-2021

 * Hạn đăng ký nộp tiểu luận:

10-10-2021 17-10-2021

 * Xác nhận báo cáo khoa học:

20-11-2021