BAN ĐIỀU HÀNH

BAN KHOA HỌC

1. PGS.TS Nguyễn Duy Cường, Phó Hiệu trưởng phụ trách, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trưởng ban

2. PGS.TS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng QLKH, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Phó Trưởng ban TT

3. PGS.TS Nguyễn Quốc Tiến, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Phó Trưởng ban

4. PGS.TS Nguyễn Xuân Bái , Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Phó Trưởng ban

5. Dr. Todd Pollack, Giám đốc HAIVN tại Việt Nam, Phó Trưởng ban

6. TS. Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc HAIVN tại Việt Nam, Phó Trưởng ban

7. GS.TS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y Dược TP. HCM , Phó Trưởng ban

8. Dr. David Dương, Chuyên gia HAIVN, Ủy viên

9. Dr. Annie Chu, Đại diện WHO tại Việt Nam, Ủy viên

10. PGS.TS Vũ Minh Phúc, Nguyên Phó Trưởng khoa Y, Trường Đại học Y Dược TP. HCM , Ủy viên

11. GS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng, Trường Đại học Y Dược Huế, Ủy viên

12. PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Y Dược Huế, Ủy viên

13. PGS.TS Nguyễn Văn Khải, Hiệu trưởng, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Ủy viên

14. PGS.TS Phạm Minh Khuê, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Ủy viên

15. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Ủy viên

16. TS Nguyễn Thị Thu Thái, GVCC phòng Đào tạo, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Ủy viên

17. PGS.TS Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng QLĐTĐH, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Ủy viên

18. PGS.TS Phạm Thị Dung, TrưởngThư viện và Trung tâm CNTT, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Ủy viên

19. TS Vũ Thanh Bình, Trưởng bộ môn Nội, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Ủy viên

20. TS Phí Đức Long, Phó Trưởng phụ trách bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Ủy viên

21. PGS Rola Ajjawi, Trung tâm Nghiên cứu và Lượng giá, Đơn vị giảng dạy Kỹ thuật số, Đại học Deakin, Melbourne, Australia, Ủy viên

22. PGS. Bobby Gottlieb, Trường Đại học Y Harvard, Boston, Hoa Kỳ, Ủy viên

23. TS Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Ủy viên

24. ThS Nguyễn Đức Khánh, Trưởng Đơn vị phát triển giảng viên, Trường Đại học Y Dược TP. HCM, Ủy viên

25. PGS.TS Hoàng Bùi Bảo, Phó hiệu trưởng, Trường Đại học Y Dược Huế, Ủy viên

26. PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Dược TP. HCM, Ủy viên

27. TS Trần Thị Khuyên, Trưởng phòng Khảo thí &ĐBCLGD, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Ủy viên

28. TS  Âu Nhựt Luân, Nguyên Phó trưởng bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y Dược TP. HCM, Ủy viên

29. PGS.TS Nguyễn Trọng Hiếu, Phó trưởng bộ môn Nội, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Ủy viên

30. TS Vũ Mạnh Tân, Trưởng bộ môn Nội, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Ủy viên

31. TS Vũ Duy Tùng, Trưởng bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Ủy viên

32. TS Phạm Lê Duy, Giảng viên Bộ môn Sinh lý – Sinh lý bệnh miễn dịch, Trường Đại học Y Dược TP. HCM, Ủy viên

33. PGS.TS Nguyễn Ngọc Sáng, Nguyên Trưởng bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Ủy viên

34. TS Lê Văn Chi, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y Dược Huế, Ủy viên

35. TS Lê Khắc Bảo, Giám đốc trung tâm Giáo dục Y học, Trường Đại học Y Dược TP. HCM, Ủy viên

36. TS Trần Thụy Khánh Linh, Phó trưởng khoa Điều dưỡng-Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y Dược TP. HCM, Ủy viên

37. PGS.TS Nguyễn Đức Thanh, Trưởng phòng HTQT, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Ủy viên

38. PGS.TS Đoàn Quốc Hưng, Phó hiệu trưởng phụ trách,Trường Đại học Y Hà Nội, Ủy viên

39. PGS.TS Lê Cự Linh, Phó hiệu trưởng, Đại học Vin Uni, Ủy viên

40. PGS.TS Tống Minh Sơn, Trưởng khoa RHM, Trường Đại học Y Hà Nội, Ủy viên

41. PGS.TS Ngô Thị Quỳnh Lan, Trưởng khoa RHM, Trường Đại học Y Dược TP. HCM, Ủy viên

42.  TS Trần Tấn Tài, Trưởng khoa RHM, Trường Đại học Y Dược Huế, Ủy viên

43. GS.TS Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng, Trường Đại học Dược Hà Nội, Ủy viên

44.  PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Nguyên Phó hiệu trưởng, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Ủy viên

45. TS Bùi Thị Bình, Trưởng khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Ủy viên

46. TS Hồ Duy Bính, Trưởng Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế, Ủy viên

47. TS.ĐD Hồ Thị Thùy Trang, Trưởng BM Điều dưỡng Đa khoa và chuyên khoa – Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế, Ủy viên

48. TS Trần Thái Phúc, Trưởng bộ môn Điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Ủy viên

   MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

 * Hạn đăng ký nộp báo cáo khoa học:

15-10-2021

 * Hạn đăng ký nộp tiểu luận:

10-10-2021 17-10-2021

 * Xác nhận báo cáo khoa học:

20-11-2021