Thông báo về phát trực tuyến

Thông báo về phát trực tuyến của Hội nghị Giáo dục Y học thường niên lần thứ VI

1. Phiên toàn thể: Sáng 17/11/2022 từ 8h00 đến 11h40

2. Phiên toàn thể: Sáng 18/11/2022 từ 10h30 đến 12h00.

Xin mời quý vị quan tâm tham gia theo đường link sau:

  https://www.facebook.com/daihocyhanoi.official

Up top