Hướng dẫn cách thức đăng ký và gửi bài

Cách thức đăng ký và gửi bài trên hệ thống http://vmeconf.com

Up top